torstai 22. lokakuuta 2015

Laanilan lukion vaihto-ohjelma Canadian Rockies Public Schoolin kanssa käynnistyy
Kainsainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n rahoittama Kohti uudistuvaa koulua (Transforming our Schools) vaihto-ohjelma Laanilan lukion ja Kanadan Canmoressa sijaitsevan Kalliovuorten lukion välillä alkaa marraskuussa, jolloin kaksi Laanilan opettajaa ja ryhmä opiskelijoita pääsevät kokemaan high school -elämää kymmenen päivän ajan.

Ohjelman tavoitteena on havainnoida ja kehittää koulujamme, oppia toisiltamme sekä omaksua parhaita käytänteitä koulujärjestelmistämme. Niitähän pidetään parhaimpina koko maailmassa.

Laanilan ja Kalliovuorten lukioiden yhteinen kehittämiskohde keskittyy monikulttuuristuvan yhteiskunnan mukanaan tuomiin haasteisiin yhä moninaisemmassa maailmassa. Suomi on etnisesti homogeenisempi kuin Alberta, vaikka Suomen etninen moninaisuus on kasvanut nopeimmin kaikista Euroopan maista vuodesta 2000 lähtien. Monikulttuurinen koulu on kuitenkin se kehittämisen kohde, josta meillä suomalaisilla on ehkä eniten opittavaa Kanadalta. Lisäksi Kanadassa jo vierailleet lukioiden rehtorit ja hallintoihmiset ovat kehuneet kehittämisohjelmaa. Se kannustaa opettajia, vanhempia ja sidosryhmiä paremmin löytämään paikallisen koulutuksen erityistarpeet.

Kanadalaiset ovat puolestaan äärimmäisen kiinnostuneita oppimaan Suomen ”Less is More” -koulutuskulttuurista, jossa mm. lapset ja nuoret viettävät huomattavasti vähemmän aikaa koulun penkillä, mutta saavuttavat hyviä oppimistuloksia, ja jossa opettajien omaan arviointi- ja suunnittelukykyyn luotetaan, niin ettei oppilaiden ylenmääräistä valtakunnallista testausta ja opettajien työn tarkistamista harjoiteta säännöllisesti.

Vaihdon aikana suomalaiset opiskelijat majoittuvat paikallisiin isäntäperheisiin ja pääsevät myös kokemaan kanadalaista arkipäivän elämää upeissa maisemissa, Kalliovuorten pienessä reilun 13 000 asukkaan vuoristokaupunki Canmoressa. Ensi keväänä saamme vieraaksemme joukon kanadalaisia opettajia ja opiskelijoita, jotka toivon mukaan saavat rahoituksen vaihto-ohjelmallemme Albertan Teachers' Association:ilta.

Northern Lights” & ”Canadian Rockies” Ambassadors are ready to roll!